• Příprava na inkluzivní trh práce

    Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1.října 2017 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 O projektu: Celý název projektu: Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. Registrační číslo:  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva: č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Termín realizace: 1.10.2017 – 30.9.2020 Alokována částka: 7 358 601,20 Kč Anotace: Tříletý projekt Občanského sdružení D.R.A.K., z.s. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením (OZP) v…

  • Budování kapacit

    Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od prosince 2016 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky „Budování kapacit D.R.A.K.“ reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935 O projektu: Celý název projektu: Budování kapacit D.R.A.K. Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935  Název operačního programu: Zaměstnanost Číslo a název prioritní osy: 03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Číslo a název výzvy: 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO Alokována částka: 3 264 415,00 Kč Anotace: Cílem projektu je profesionalizace D.R.A.K., z.s., který se zaměřuje na práci se zdravotně postiženými, pečujícími a s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Díky projektu vznikne aktualizovaný strategický plán organizace, bude vytvořen plán fundraisingu, plán PR a marketingu, individuální plán rozvoje, plán evaluace. Stávající…